uppertech
اخبار علمی و فناوری، راهنمای خرید، بررسی، آموزشی

ماموریت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

0 20


ماموریت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

اولویت‌های تحقیقات و فناوری نظام سلامت کشور در قالب ماموریت‌های ملی جهت هزینه کرد سهم یک درصد آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، به دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت رسمی واگذار شد.

به گزارش ایسنا، در نشستی که با حضور ۱۷ رئیس و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی و دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و مدیران معاونت برگزار شد؛ اولویت‌های تحقیقات و فناوری نظام سلامت کشور در قالب ماموریت‌های ملی جهت هزینه کرد سهم یک درصد آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، به دانشگاه های علوم پزشکی به صورت رسمی واگذار شد.

دکتر یونس پناهی، با بیان این مطلب تاکید کرد: این ماموریت ها با هدف ارتقای تاثیرگذاری تحقیقات حوزه سلامت و پیرو اطلاع رسانی و پیگیری فرآیندهای منجر به تعریف پروژه های کلان منطبق با ماموریت های محوله به دانشگاه سپرده شده است.

ماموریت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

ماموریت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

انتهای پیاممنبع

نظر

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این مسئله موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه مطلب