uppertech
اخبار علمی و فناوری، راهنمای خرید، بررسی، آموزشی

۱۱۵ دانشگاه ایرانی در زمره پر استنادهای برتر دنیا/ترکیه در صدر کشورهای اسلامی

0 5


۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی ایرانی در زمره مؤسسات پر استناد برتر دنیا (ESI) قرار گرفتند و ایران با این تعداد مؤسسه بعد از ترکیه دارای بالاترین سهم در بین کشورهای اسلامی است.

به گزارش ایسنا، دکتر سید احمد فاضل‌زاده، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، گفت: بر اساس آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی پراستناد برتر دنیا در تمامی حوزه‌های موضوعی ۸۵۵۷ مورد است که ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی از ایران نیز در این فهرست مشاهده می‌شود. تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی پر استناد برتر ایرانی در این پایگاه از ۱۱۲ مورد در سال گذشته به ۱۱۵ مورد در سال جاری رسیده است. 

فاضل‌زاده اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی پر استناد برتر ایران در ۱۹ حوزه موضوعی حضور داشته‌اند که بیشترین تعداد در حوزه موضوعی مهندسی با ۵۹ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی بوده است.   

وی افزود: تعداد مؤسسات در حوزه‌های پزشکی بالینی ۵۷ و شیمی ۵۰، علوم مواد ۲۵، علوم کشاورزی ۲۳، داروشناسی و سم‌شناسی ۱۹، علوم گیاهی و حیوانی ۱۶، محیط زیست/بوم‌شناسی ۱۵، حوزه‌های علوم اجتماعی، زیست‌شناسی و زیست شیمی و علوم رایانه هر کدام ۱۳، علوم اعصاب و رفتار ۷، زمین شناسی ۶، حوزه‌های فیزیک و ایمنی‌شناسی هر کدام ۵، زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک ۴، ریاضیات و میکروبیولوژی هر کدام ۲، روانپزشکی/روانشناسی ۱ است. حوزه‌های علوم فضا، اقتصاد و تجارت و چند رشته‌ای در ایران فاقد دانشگاه و مؤسسه پژوهشی برتر بوده‌اند.

رئیس ISC در ادامه گفت: در روزآمدسازی اخیر پایگاه ESI که مربوط به بازه زمانی ۲۰۲۲-۲۰۱۲ است، ایران با ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی پر استناد برتر دنیا، بعد از ترکیه دارای بالاترین سهم در بین کشورهای اسلامی است.

وی ادامه داد:ترکیه با ۱۳۶ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی یک درصد برتر در جایگاه ۱۳ دنیا قرار دارد و ایران در جایگاه ۱۴ دنیا قرار دارد. بعد از ایران و در بین کشورهای اسلامی، عربستان سعودی با ۴۱ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در جایگاه ۲۳ دنیا و مصر با  ۳۹ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در جایگاه ۲۴ دنیا قرار دارد. پاکستان با ۳۷ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در جایگاه ۲۵ دنیا قرار دارند.

وی ادامه داد: پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس است که به معرفی پژوهشگران، مؤسسات، انتشارات و کشورهای برتر در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازد. منظور از مؤسسات همان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی هست که تعداد استناد دریافتی آنها در ۱۰ سال اخیر، بیش از سایر مؤسسات است. فهرست دانشگاه و مؤسسات پژوهشی پر استناد برتر دنیا هر دو ماه یکبار روزآمد می‌شود، یعنی نه تنها حضور یا حذف دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی امکان‌پذیر است، بلکه امکان تغییر رتبه آنها براساس شاخص‌های مختلف نیز وجود دارد.

به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، وی افزود: مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس برای انتخاب مؤسسات پر استناد برتر دنیا ابتدا نشریات نمایه شده در پایگاه خود را به ۲۲ حوزه موضوعی تقسیم کرده و سپس در هر حوزه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را بر حسب تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی (از بیشترین به کمترین استناد) مرتب می‌کند و یک درصد مؤسسات پر استناد برتر را انتخاب می‌کند. از این رو دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بیشترین تعداد استنادها را در حوزه مربوطه دریافت کرده‌اند، علاوه بر ۲۲ حوزه موضوعی، مؤسسات به صورت کلی یعنی در تمامی حوزه‌ها نیز رتبه‌بندی می‌شوند.

انتهای پیاممنبع

نظر

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این مسئله موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه مطلب